Серія "Галич"

за ред. Мирослава Волощука Галич Випуск 1

Рік:2016
Обкладинка:тверда
Видавництво:Лілея-НВ
Місто:Івано-Франківськ
Кількість сторінок:216
ISBN:978-966-668-384-0
100,0 грн.
шт.
Деталi

Перший випуск спеціалізованого часопису «Галич», покликаного об’єднати на шпальтах видання науковий інтерес та патріотичний запал фахівців з археології, історії, мистецтва, архітектури, повсякденного життя міста за всю його тривалу понад тисячолітню минувшину, яка потребує свіжого стимулу та «нової крові» для вивчення. Сучасна Україна, а особливо Прикарпаття мають небагато таких «брендів», як Галич – одна із найвагоміших сторінок Середньовіччя, сакральний центр, столиця, що дала назву не лише землі, а й її мешканцям. Подібних прикладів в історії людства не так багато. Стародавній Рим «створив» римлян, Москва – московитів, Галич – галичан. Названі літописом «галичани» – це не лише мешканці міста ХІІ–ХІІІ ст.

Засновники проекту ставили перед собою завдання створити «продукт», досі не схожий на попередні, якими часто беззмістовно переповнений інтелектуальний простір України й наших найближчих сусідів. Часопис «Галич» передбачає дослідження джерел у широкому розумінні цього поняття, пошук і публікацію матеріалів головно з позаукраїнських архівів і бібліотек, акумулювання урбаністичних студій із вивченням місця конкрет­ної людини в конкретному часовому і просторовому вимірі, перегляд старих кліше і наповнення знань про місто найновітнішими знахідками вітчизняного й зарубіжного походження. Ініціатори проекту бажають опублікувати на шпальтах часопису невідомі досі звіти археологічних експедицій, які активно проводили в Галичі від другої половини ХІХ ст., і які здебільшого залишалися поза увагою пересічного читача. Особливе значення ми приділяємо іноді випадково знайденим на території літописного Галича артефактам, що зберігаються як в іноземних музеях, так і переважно у приватних колекціях і які науково не опрацьовані. Їхня цінність не вимірюється грошовим еквівалентом, адже йдеться про «живих свідків» колись знаменитого міста, втрата яких віддаляє нас від глибшого усвідомлення масштабів галицької історії. Без сумніву, корисним виглядає повернення до наукової спадщини авторів ХІХ–ХХ ст., які вивчали історію, архітектуру, мистецтво Галича. Чимало таких праць вже забуто або на шляху в невідомість, або через їхню недоступність, через те, що читачі з України не знають іноземних мов, пасивні в зацікавленні власною історією, корисних уроків з якої, здається, всі вже втратили терпіння дочекатися від можновладців. Передрук і переклад таких тимчасово призабутих робіт українською (адже левову частку з них опубліковано англійською, німецькою, польською, російською, словацькою, угорською) дасть можливість краще відчути «пульс» наукових студій попередніх епох, відчути тяглість поколінь тих, для кого Галич завжди залишався найбільшим пріоритетом дослідницького життя.

Прикладне значення нашого видання – у поступовому поглибленні й розширенні туристичної інфраструктури на базі знаменитих пам’яток колишньої княжої столиці, налагодження предметної послідовної і найголовніше стратегічної співпраці з науково-дослідними та культурними осередками сусідніх країн, з якими наше місто пов’язують сторіччя тісної взаємодії (Австрією, Білоруссю, Болгарією, Литвою, Молдовою, Польщею, Німеччиною, Росією, Румунією, Сербією, Словаччиною, Угорщиною, Хорватією та ін.).

Редколеґія щиро сподівається, що часопис «Галич»викличе жваве зацікавлення, бажання популяризувати на сторінках наступних номерів свої наукові напрацювання чергові покоління вчених з України та зарубіж­них країн, таким чином відкриваючи чимраз нові горизонти для активної і продуктивної міжнародної співпраці.


Коментарів ще не додавалось!

Для додавання коментарів
увійдіть на сайт або зареєструйтесь!

Errors:
Logz writed:
Generation time: 0.01sec